กลับหน้ารวม
อบรมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมครั้งที่ 1/2561
19 พ.ค. 2561
9.00-17.00 น.
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

___________________________________________________________

 

สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม ร่วมกับสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ขอเชิญผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมในครอบครัว เข้าร่วม อบรมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมระยะแรกถึงกลาง

ในวันที่ 19-20  พฤษภาคม 2561 

เวลา 8.00-16.00 น.

ณ ห้องบรรยาย 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 

 ทางสมาคมฯ  ขอความร่วมมือในการ กรอกรายละเอียดการสมัครให้ครบถ้วน รับสมัครครอบครัวละไม่เกิน 2 ท่าน ฟรี(รับจำนวนจำกัด) 

ดาวน์โหลด 

 

เพื่อการเตรียมอาหารและเอกสารที่เหมาะสม ทางสมาคมขอเก็บมัดจำ ท่านละ 200 บาท (รับคืนเมื่อมาลงทะเบียนหน้างาน) กรุณาโอนค่ามัดจำมาที่

 

เลขบัญชีออมทรัพย์ 026-461432-4 ชื่อบัญชี น.ส.สมทรง จุไรทัศนีย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี พร้อมแนบหลักฐานการมัดจำมาพร้อมใบสมัคร 

ช่องทางการสมัคร 

  1. โทรสารหมายเลข 02-201-2588
  2. ไปรษณีย์มาที่ คุณกรรณิกา จันทร์ฉาย  สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  3. อีเมล์ : azthai2013@gmail.com
  4. กล่องข้อความ Facebook : สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม

หมายเหตุ 

  • หากสมัครโดยการส่งไปรษณีย์ หรือ โทรสาร กรุณาเผื่อวันนำส่งให้ถึงปลายทางภายในวันศุกร์ที่ 18  พฤษภาคม 2561
  • ไม่รับผู้สมัครหน้างาน

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

1. คุณกรรณิกา จันทร์ฉาย

โทร. 086-990-4207

Email: azthai2013@gmail.com

 

2. อาจารย์สมทรง จุไรทัศนีย์

โทร. 089-777-1148

Email: ramascu@hotmail.com

 

3. คุณพิชยนันท์ วัฒนวิทูกูร

โทร 092-830-7977

Email: azthai2013@gmail.com