กลับหน้ารวม
การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1/2561
24 มิ.ย. 2561
8:00-12.00 น.
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

___________________________________________________________

 

กำหนดการ การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับญาติผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม

 

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น.

 

ห้องเรียน 910 ABC และ 907  ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 

08.30-09.30 น.  บรรยาย เรื่อง "การดูแลผู้ป่วยติดเตียง และการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มี                          อุปกรณ์การแพทย์"   โดย พว.สุลักษณ์ วงศ์ธีรภัค  หัวหน้าหน่วย                            บริการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จ                        พระเทพรัตน์ฯ

 

 09.30-10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

 

 10.00-12.00 น. แบ่งเป็น 4 กลุ่ม และเปลี่ยนกลุ่มทุก 20 นาที

                    กลุ่มที่ 1: การให้อาหารทางสายยาง

                    กลุ่มที่ 2: การดูดเสมหะ และการเคาะปอด

                    กลุ่มที่ 3: การให้ออกซิเจน และการพ่นยา

                    กลุ่มที่ 4: การวัดความดัน และเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว

 วิทยากร:

  • พว.สุลักษณ์  วงศ์ธีรภัค  หัวหน้าหน่วยบริการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ
  • พว.ทิพเนตร  งามกาละ   งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • พว.นิชธิมา  เสรีวิชยสวัสดิ์  หน่วยบริการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ
  • พว.อารีย์  วงศ์อนุ  หน่วยบริการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ
  • พว.ปวีณา  นราศรี  โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

หมายเหตุ: รบกวนโอนเงินค่ามัดจำในการอบรม จำนวน 100 บาท/ท่าน เข้าบัญชี น.ส.สมทรง จุไรทัศนีย์ เลขที่บัญชี 026-461432-4 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีออมทรัพย์ และทางสมาคมจะคืนเงินค่ามัดจำให้เต็มจำนวนในวันที่มาอบรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086-9904207, 092-830-7977 อีเมล์: azthai2013@gmail.com เว็ปไซด์: www.azthai.org เฟชบุ๊ค: สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม

รับเพียง 50 ท่าน สงวนสิทธิ์สำหรับญาติผู้ดูแลเท่านั้น!