กลับหน้ารวม
กิจกรรมวันอัลไซเมอร์โลกสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมประจำปี 2561
23 ก.ย. 2561
9.00-12.00 น.
ห้องประชุมอรรถสิทธ์ เวชชาชีวะ ชั้น5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

กำหนดการกิจกรรมวันอัลไซเมอร์โลก

 

“ร่วมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรต่อผู้มีภาวะสมองเสื่อม”

 

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น.

 

ห้องประชุม อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

9.00                           ลงทะเบียน

9.30                           ภาวะสมองเสื่อมของทั่วโลกและไทย ยุค4.0

9.40                           แบ่งปันประสบการณ์....ผู้ภาวะมีสมองเสื่อมกับชุมชน -                                         ชีวิตจริงยิ่งกว่าภาพยนตร์

10.30                         ร่วมสร้างฝัน....สู่ชุมชนที่เป็นมิตรต่อผู้มีภาวะสมองเสื่อม  

11.20                         ร่วมแสดงความคิดเห็นจากผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม/ผู้ร่วมงาน

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม (ฟรี)  สำรองที่นั่งได้ที่

1. คุณกรรณิกา จันทร์ฉาย

โทร. 086-990-4207

Email: azthai2013@gmail.com

 

2. อาจารย์สมทรง จุไรทัศนีย์

โทร. 089-777-1148

Email: ramascu@hotmail.com

 

3. คุณพิชยนันท์ วัฒนวิทูกูร

โทร 092-830-7977

Email: azthai2013@gmail.com