กลับหน้ารวม
การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 4 (2/2561)
23 ธ.ค. 2561
9.00-12.00 น.
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

__________________________________________________

 

สงวนสิทธิ์สำหรับญาติผู้ดูแลเท่านั้น!

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม (ฟรี)  สำรองที่นั่งได้ที่

1. คุณกรรณิกา จันทร์ฉาย

โทร. 086-990-4207

Email: azthai2013@gmail.com

 

2. อาจารย์สมทรง จุไรทัศนีย์

โทร. 089-777-1148

Email: ramascu@hotmail.com

3. คุณพิชยนันท์ วัฒนวิทูกูร

โทร 092-830-7977

Email: azthai2013@gmail.com