กลับหน้ารวม
การอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม ครั้งที่ 2 (Advanced Course)
20 ต.ค. 2561
08.00-16.00 น.
ห้องบรรยาย 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยในครอบครัวเท่านั้น!

 

สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม ร่วมกับสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ขอเชิญผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมในครอบครัว เข้าร่วม อบรมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม ครั้งที่ 2 (Advance Course)

ในวันที่ 20-21 ตุลาคม 2561

เวลา 8.00-16.00 น.

ณ ห้องบรรยาย 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 

ทางสมาคมฯ ขอความร่วมมือในการ กรอกรายละเอียดการสมัครให้ครบถ้วน รับสมัครครอบครัวละไม่เกิน 2 ท่าน ฟรี(รับจำนวนจำกัด)

ดาวน์โหลด

 

เพื่อการเตรียมอาหารและเอกสารที่เหมาะสม ทางสมาคมขอเก็บมัดจำ ท่านละ 200 บาท (รับคืนเมื่อมาลงทะเบียนหน้างาน) กรุณาโอนค่ามัดจำมาที่

 

เลขบัญชีออมทรัพย์ 026-461432-4 ชื่อบัญชี น.ส.สมทรง จุไรทัศนีย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี พร้อมแนบหลักฐานการมัดจำมาพร้อมใบสมัคร

ช่องทางการสมัคร

  1. โทรสารหมายเลข 02-201-2588
  2. ไปรษณีย์มาที่ คุณกรรณิกา จันทร์ฉาย สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  3. อีเมล์ : azthai2013@gmail.com
  4. กล่องข้อความ Facebook : สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม

หมายเหตุ

  • หากสมัครโดยการส่งไปรษณีย์ หรือ โทรสาร กรุณาเผื่อวันนำส่งให้ถึงปลายทางภายในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561
  • ไม่รับผู้สมัครหน้างาน
  • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ต้องดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมในครอบครัวเท่านั้น เพื่อความสะดวกใจในการแสดงความเห็นและแบ่งปันประสบการณ์ สำหรับผู้สนใจ จะมีการจัดกิจกรรมในโอกาสต่อไป 

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

1. คุณกรรณิกา จันทร์ฉาย

โทร. 086-990-4207

Email: azthai2013@gmail.com

 

2. อาจารย์สมทรง จุไรทัศนีย์

โทร. 089-777-1148

Email: ramascu@hotmail.com

 

3. คุณพิชยนันท์ วัฒนวิทูกูร

โทร 092-830-7977

Email: azthai2013@gmail.com