หนังสือแนะนำ

ยืดอายุสมอง

พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน

รายละเอียด

ในวันที่เทคโนโลยีทางการแพทย์เจริญก้าวหน้ามากขึ้น ทำให้คนเรามีอายุยื่นนานขึ้น แต่สิ่งหนึ่งที่เรามักลืมกันไปคือ อวัยวะของเราย่อมมีความเสื่อมตามเวลาเช่นกัน และอวัยวะเช่นสมองก็มักจะถูกมองข้ามไปเสมอ ทั้งที่เราเกิดมามีแค่สมองเดียว หนังสือเล่มนี้จะแนะนำกิจกรรมต่างๆที่ช่วยรักษาศักยภาพสมองของเราไว้ได้นานๆ

ติดต่อสั่งซื้อ