ปฎิทินกิจกรรมสมาคม

พฤษภาคม

11

เสาร์

อบรมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม ครั้งที่ 1 ประจำปี ...

อบรมผู้ดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมระยะต้น จนถึงกลาง (ยังดูแลกิจวัตรประจำวันตนเองได้บ้าง) สำหรับผู้ดูแลในครอบครัว วันที่ 11-12 พค 2562

ดูรายละเอียด

26

อาทิตย์

กลุ่มสนับสนุนผู้ดูแล

สื่อสารอย่างไรกับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม

ดูรายละเอียด