ปฎิทินกิจกรรมสมาคม

26

อาทิตย์

กลุ่มสนับสนุนผู้ดูแล

อยู่กับผู้มีภาวะสมองเสื่อมอย่างไรให้เป็นสุข

ดูรายละเอียด

พฤษภาคม

24

อาทิตย์

กลุ่มสนับสนุนผู้ดูแล

จังหวะของชีวิต ...ดนตรีบำบัด

ดูรายละเอียด

09

เสาร์

อบรมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม ครั้งที่ 1 ประจำปี ...

อบรมการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม ในระยะต้นถึงระยะกลาง วันที่ 9-10 พค 63

ดูรายละเอียด