ปฎิทินกิจกรรมสมาคม

18

อาทิตย์

กลุ่มสนับสนุนผู้ดูแล

จะชะลอความเสื่อมของสมองอย่างไร

ดูรายละเอียด

10

เสาร์

อบรมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม ครั้งที่ 2 ประจำปี ...

การดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมระยะกลางถึงท้าย วันที่ 10-11 ตค 63

ดูรายละเอียด

พฤศจิกายน

22

อาทิตย์

กลุ่มสนับสนุนผู้ดูแล

กายสบาย ใจแจ่มใส่ ด้วยไทเก๊ก

ดูรายละเอียด