ปฎิทินกิจกรรมสมาคม

27

อาทิตย์

19

เสาร์

อบรมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม ครั้งที่ 2

เปิดรับสมัครอบรมการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมครั้งที่ 2/2562 วันที่ 19-20 ตุลาคม 2562 เวลา 8.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรีย...

ดูรายละเอียด

พฤศจิกายน

24

อาทิตย์

กลุ่มสนับสนุนผู้ดูแล

เบากาย สบายจิต ด้วยไทเก๊ก

ดูรายละเอียด