เกี่ยวกับสมาคมผู้ดูแล
ได้ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2541 จากการรวมตัวกันของบรรดาญาติผู้ป่วยด้วยโรคนี้และผู้ที่พร้อมจะให้ความสนับสนุน โดยมีปณิธานร่วมกัน
เพื่อชวยเหลือและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวให้ดีขึ้น
การทำงานของชมรมนี้เป็นรูปแบบที่ไม่แสวงหาผลกำไร และมีจุดประสงค์เพื่อให้ชุมชนได้ตระหนักถึงและมีความเข้าใจในโรคอัลไซเมอร์และสมองเสื่อมอื่นๆ
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2543 จึงได้จัดตั้งเป็นสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
(The Alzheimer’s Disease and Related Disorders Association) ARDA
ถ้าคุณมีปัญหา ปรึกษาพวกเราได้ค่ะ
ติดต่อเรา
คลิก
สมาคมผูดูแลผูปวยสมองเสื่อม
ตู้ปณ. 224 ปณจ ราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพ 10200