กลับก่อนหน้านี้
วันอัลไซเมอร์โลก 2560 โดยสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
17 ก.ย. 2560

สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม

ร่วมกับ

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ มูลนิธิกระจกเงา

ขอเชิญร่วมงาน

วันอัลไซเมอร์โลก ประจำปี 2560 ในหัวข้อ

"นวัตกรรม กับสมองเสื่อม"

"กันไว้ดีกว่าแก้"

พบกับกิจกรรมเสวนาว่าด้วยเรื่องของ " นวัตกรรมเพื่อคนหาย...การรอคอยต้องมีวันสิ้นสุด" และนิทรรศการนวัตกรรมเกี่ยวกับสมองเสื่อม

วัน อาทิตย์ที่ 17กันยายน 2560 เวลา 9.00-12.00น.

บริเวณ ชั้น1 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ข่าวสารสมาคม