กลับก่อนหน้านี้
World Alzheimer's month 2017
30 ส.ค. 2560

21 กันยายน ...วัน อัลไซเมอร์โลก (World Alzheimer’s day)

 

เริ่มเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2537 ในวาระครบรอบ 10ปี สมาคมอัลไซเมอร์นานาชาติ หรือ Alzheimer’s Disease International (ADI) แต่ด้วยอัตราการเพิ่มขึ้นที่รวดเร็วของผู้มีภาวะสมองเสื่อมทั่วโลก เมื่อ 6 ปีที่ก่อน กิจกรรมเดือนอัลไซเมอร์โลกจึงได้ถือกำเนิดขึ้น เพื่อให้ช่วงระยะเวลาตลอดเดือนกันยายน เป็นช่วงเวลาแห่งการเน้นย้ำสร้างความตระหนักรู้ ตลอดจนถ่ายทอดแลกเปลี่ยนพัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อม ทั้งด้านการป้องกันการเกิดโรค และการดูแลรักษา เพื่อให้ผู้มีภาวะสมองเสื่อม ครอบครัว และผู้ดูแล มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติที่สุด

 

สำหรับปี 2560 นี้ การจัดงานเดือนอัลไซเมอร์ ทั่วโลกจะมีแนวทางการจัดงานภายใต้หัวข้อ

 

“Remember MeEarly diagnosis means I can live well for longer”

 

หรือ “โปรดจดจำ..ฉัน : การตรวจพบโรคอย่างรวดเร็วช่วยให้ฉันใช้ชีวิตได้ดีขึ้นและยาวนานขึ้น” นัยที่ต้องการสื่อสู่สาธารณะนั้นก็คือ การสร้างความตระหนักรุ้ ให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่า สมองเสื่อมคืออาการเจ็บป่วยมิใช่ส่วนหนึ่งของความชรา และสามารถสังเกตสัญญาณของอาการสมองเสื่อมได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม ซึ่งจะช่วยให้ทีมแพทย์สามารถบริหารจัดการอาการของโรคและวางแผนให้ครอบครัวผู้ป่วยให้รับมือกับโรคในระยะยาวได้ดีขึ้น

ยิ่งไปกว่านั้นหากคนในสังคมมีความเข้าใจว่าสมองเสื่อมเป็นอย่างไร และช่วยกันให้การสนับสนุนผู้ป่วยและครอบครัว เพียงคนละเล็กละน้อยที่ช่วยให้ผู้ป่วยได้ดำรงชีวิตด้วยตนเอง ก็จะช่วยต่อชีวิต ชะลอกระบวนการของโรคให้ช้าลง และแน่นอนลด

ความเครียดในผู้ดูแล หากจะยกตัวอย่างง่ายๆ ผู้ดูแลหลายๆท่าน คงจะเคยรู้สึกโล่งใจขึ้น เครียดน้อยลง ในวันที่เพื่อนบ้านรอบๆเข้าใจว่าผู้สูงอายุของเราทำอะไรแปลกๆเพราะท่านไม่สบาย และช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตาเวลาท่านเดินออกจากบ้าน ไปตลาด ใช้ชีวิตแบบที่ท่านเคยทำ หรือตอบคำถามซ้ำๆของ ผู้ป่วยโดยไม่รำคาญ เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม 

https://www.worldalzmonth.org/

https://www.alz.co.uk/

 

ข่าวสารสมาคม