กลับก่อนหน้านี้
การอบรมผู้แลผู้ป่วยสมองเสื่อม ครั้งที่ 1/2560
30 ส.ค. 2560

20-21 พฤษภาคม 2560

สมาคมได้จัดการอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการดูแลผู้ป่วยระยะต้นถึงกลาง การอบรมครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทีมงานทำการถ่ายทอดสดผ่านFacebook Live เพื่อให้ผู้ดูแลที่ไม่สะดวกมาเข้าอบรมรับชมไปพร้อมกัน หรือชมย้อนหลังได้ทาง Facebook page สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม

ข่าวสารสมาคม