กลับก่อนหน้านี้
อบรมความรู้เรื่องสมองเสื่อมสำหรับผู้ประกอบการสถานดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1
21 ม.ค. 2561

สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุ ได้จัดการ

 

อบรมความรู้เรื่องสมองเสื่อมสำหรับผู้ประกอบการสถานดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1

 

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2561 ณ. คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

มีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าส่งบุคลากรเข้าอบรมกว่า 50 ท่าน นับเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาการสร้างผู้ดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมอาชีพ ตลอดการอบรม ทีมงานผู้จัดได้เห็นถึงความตั้งใจจริง ของผู้เข้าร่วมอบรม ที่ต้องการจะสร้างความชำนาญเกี่ยวกับการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมในสถานประกอบการของตน ต่อไปพวกเราผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมก็จะได้มีตัวช่วยมากขึ้น มีสถานที่ ที่เราสามารถฝากผู้ป่วยของเราได้ยามจำเป็น ได้อย่างอุ่นใจและมั่นใจว่าผู้ป่วยของเราจะได้รับการดูแลที่อย่างมืออาชีพ

ข่าวสารสมาคม