กลับก่อนหน้านี้
ดูแลหัวใจเธอไปด้วยกัน เพื่อผู้ดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม
27 ต.ค. 2565

ข่าวดีมาแล้ว เคียงข้าง #ผู้ดูแล สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำเว็บไซต์ CaregiverThai.com พลังใจสู้สมองเสื่อม #แหล่งข้อมูลและตัวช่วย เสริมพลังใจให้ผู้ดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม และความรู้ How to คำปรึกษาและช่องทางความช่วยเหลือจากเครือข่ายใกล้บ้าน เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้มีภาวะสมองเสื่อมและผู้ดูแลไปพร้อม ๆ กัน

https://www.youtube.com/watch?v=g0tsTxtIgJo


#ผู้ดูแล #สูงวัย #สมองเสื่อม #CaregiverThai #สมองเสื่อมดูแลได้

ข่าวสารสมาคม