นโยบายส่วนบุคคล

ปรับปรุงวันที่ 4กรกฎาคม2560

สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมขอขอบพระคุณ ผู้ใช้บริการผู้เข้าชมเว็บไซต์ของสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมทุกท่าน เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้บริการ สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมจึงได้จัดทำนโยบายส่วนบุคคลเพื่อชี้แจ้งแนวทางการคุ้มครองข้อมูลจากผู้ใช้บริการดังมีเนื้อหาดังนี้