กลับหน้ารวม
กิจกรรมวันอัลไซเมอร์โลกประจำปี 2560
17 ก.ย. 2560
9.00-12.00 น.
ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม ร่วมกับ สาขาวิชาเวชศาตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิกระจกเงา ขอเชิญ ร่วม งานวันอัลไซเมอร์ ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ

 

"นวัตกรรม กับสมองเสื่อม กันไว้ดีกว่าแก้"

 

ประกอบด้วยกิจกรรมสองส่วน คือ

กิจกรรมเสวนาบนเวที หัวข้อ "นวัตกรรมเพื่อคนหาย...การรอคอยที่ต้องมีวันสิ้นสุด"

ดำเนินรายการโดย ญาติผู้แลผู้มีภาวะสมองเสื่อม และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก มูลนิธิกรจกเงา กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ทรู คอร์ปอเรชัน

ภาคงานเสวนา

เนื้อหาการเสวนาเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ผู้ป่วยพลัดหลง หรือหายออกจากบ้าน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้กับ ทุกๆบ้านที่มีผู้มีภาวะสมองเสื่อมในความดูแล ลองมาฟังประสบการณ์ตรงจากครอบครัวที่ผู้ป่วยเคยหาย คำแนะนำในการติดตาม เทคโนโลยีที่สามารถประยุคใช้ได้ รวมถึง ความช่วยเหลือจากเราทุกคนในสังคมที่สามารถทำได้หากพบเจอผู้สูงอายุพลัดหลงและคาดว่าจะมีภาวะสมองเสื่อม

ภาคงานนิทรรศการ

จัดแสดงผลงาน โครงการเพื่อผู้ป่วยสมองเสื่อม ทั้งในแง่ของการป้องกัน และการดูแล ของทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เห็นแล้วรับรองว่าทุกท่านจะต้องตะลึง และอาจจะได้แนวทางความคิดไปสู่ความร่วมมือใหม่ๆเพื่อผู้มีภาวะสมองเสื่อมในอนาคตได้

นอกจากนี้ยังมีส่วนจัดแสดงผลงานของผู้มีภาวะสมองเสื่อม ที่ทำหลังจากได้รับการวินิฉัยสมองเสื่อมแล้ว เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผู้มีภาวะสมองเสื่อม ให้เราเข้าใจพวกเข้ามากขึ้น..และพวกเราทุกคนจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ผู้มีภาวะสมองเสื่อม รักษาความสามารถที่เขามีอยู่ได้นานยิ่งขึ้น และใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ได้อย่างมีคุณภาพที่สุด

 

กิจกรรทั้งสองส่วนจะจัดไปพร้อมๆกับบริเวณชั้น1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ไม่มีค่าลงทะเบียน สามารถเข้าฟังเสวนาและชมนิทรรศการไปได้พร้อมกัน

สถานที่จอดรถ

  1. ลานจอดรถ ซอยสวนเงิน (ไม่มีค่าจอด)
  2. อาคารจอดรถในร.พ. รามาธิบดีตึกเก่า (ไม่มีค่าจอด)

ตรวจสอบวิธีการเดินทางมายังศุนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี รวมถึงแผนที่สถานที่จอดรถได้ที่

http://med.mahidol.ac.th/th/patient/parking-th

สอบถามเพิ่มเติม โทร 092-8307977, 086-9904207 (จันทร์ - ศุกร์)