กลับหน้ารวม
อบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2/2562 "การทำกายภาพบำบัด"
22 ธ.ค. 2562
9.00-12.00 น.
ห้องบรรยาย 910 ABC, 907 ชั้น 9 อาคารเรียนรวมปฏิบัติการทางการแพทย์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

รับสมัคร ต้นเดือน ธันวาคม นะคะ