หนังสือแนะนำ

วันวาน ณ ปัจจุบัน

รายละเอียด

หนังสือบอกเล่าเรื่องเรา 12 ครอบครัวผู้ป่วยสมองเสื่อม ที่บอกเล่าเรื่องราวในครอบครัวตั้งแต่วันที่ทราบผลวินิจฉัยสมองเสื่อมจนถึงปัจจุบัน อ่านแล้วก็จะรู้ว่า “ชีวิตจริง นั้นยิ่งกว่านิยาย”

ติดต่อสั่งซื้อ