หนังสือแนะนำ

คู่มือดูแลพ่อแม่

พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน

รายละเอียด

คนเราเมื่ออายุมากขึ้น ระบบต่างๆ ในร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงไป และแสดงผลออกมาทางอารมณ์ บางครั้งลูกๆ ไม่เข้าใจในความเปลี่ยนไปนั้น ถึงจะรักคุณพ่อคุณแม่มาก แต่ก็เหนื่อยและท้อแท้ หนังสือเล่มนี้จะขยายความอธิบายกระบวนการ “การแก่” ให้กระจ่าง เพื่อให้เราเข้าใจและอยู่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ ได้อย่างเต็มที่และถูกต้อง

ติดต่อสั่งซื้อ