หนังสือแนะนำ

คู่มือการดูแลระยะยาว (Long Term Care)

ทีมหมอครอบครัว

รายละเอียด

คู่มือสำหรับหมอ ที่ใครก็อ่านได้ โดยเฉพาะครอบครัวผู้มีภาวะสมองเสื่อม ซึ่งการดูแลสุขภาพนั้นเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ป่วย สงบ อารมณ์ดี นำมาซึ่งสันติสุขในครอบครัว

ติดต่อสั่งซื้อ