กลับก่อนหน้านี้
สมองเสื่อมจาก ลิววี บอดี (Dementia with Lewy bodies)

แปลและเรียบเรียงโดย พิชยนันท์ วัฒนวิทูกูร

 

 

สมองเสื่อมประเภทนี้พบมากเป็นอันดับ 3 รองจาก อัลไซเมอร์และ สมองเสื่อมจากความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง หลายท่านอาจจะคุ้นหูกับชื่อสมองเสื่อมประเภทนี้ในช่วง2-3ปีมานี้ จากข่าวใหญ่ว่าโรคนี้คือสาเหตุแท้จริงที่ทำให้ดาราฮอลีวูดชื่อดัง โรบิน วิลเลียม จบชีวิตตนเอง ไม่ใช่โรคซึมเศร้าตามข้อสันนิษฐานเบื้องต้น ที่มาของชื่อ ลิววีบอดี (Lewy body) มาจากลักษณะทางพยาธิวิทยาที่ตรวจพบบนเนื้อเยื่อสมองที่ของผู้ป่วยที่มีอาการของโรคนี้ หลังจากผู้ป่วยเสียชีวิตไปแล้ว เจ้าลิววีบอดีนี้จึงกลายเป็นข้อสันนิษฐานว่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้สมองเสื่อม หากแต่ว่า รอยโรคเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาในสมองได้อย่างไรนั้นยังคงเป็นปริศนา

อาการที่พึงสังเกต

 

 

  • ผู้ป่วยอาจจะมีปัญหาเรื่องความจำบ้าง แต่ปัญหาที่มีมากกว่าคือเรื่องของสมาธิ และการคิดตัดสินใจ เช่น วอกแวกง่าย สติไม่อยู่กับเนื้อกับตัว สับสน อารมณ์เหวี่ยงขึ้นๆลง รวมทั้งอาจจะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น เช่น ร้อนก็ถอดเสื้อผ้า เป็นต้น
  • เห็นภาพหลอน       เช่นมีงู มีเด็กมาวิ่ง เป็นตัวเป็นตนในบ้าน
  • มีอาการคล้ายโรคพาคินสัน เช่น กล้ามเนื้อสั่นเกร็ง มีปัญหาในการเคลื่อนไหว

 

การวินิจฉัย สมองเสื่อมประเภทนี้ค่อนข้างยาก จะเห็นได้ว่าอาการพึงสังเกตที่กล่างข้างต้น ก็คล้ายกับ โรคอัลไซเมอร์ระยะกลางๆ ซึ่งมักเป็นช่วงที่ญาติมักจะเริ่มรู้สึกในความผิดปกติของผู้ป่วยแล้วพามาพบแพทย์  แล้วก็ยังมีส่วนคล้ายกับโรคสมองส่วนหน้าเสื่อมในเรื่องของปัญหาพฤติกรรมและสมาธิอีกด้วย หากจะเอาชิ้นเนื้อสมองผู้สูงอายุมาตรวจหาลิววี่บอดี ก็คงเป็นไปไม่ได้ หรือจะการเข้ารับการแสกนสมองเพื่อตรวจหาพื้นที่สมองที่ทำงานบกพร่องก็มีราคาแพงมากและด้วยอาการของผู้ป่วยก็อาจจะไม่สามารถนอนนิ่งๆอยู่ในอุโมงค์แคบๆเพื่อทำการแสกนสมองได้ ดังนั้นในการจะสรุปว่าผู้ป่วยเป็น สมองเสื่อมประเภทนี้หรือไม่ จึงจำเป็นต้องให้แพทย์ผู้ชำนาญการตรวจวินิจฉัยเท่านั้น

 

หากลองจิตนาการว่าเราเป็นผู้ป่วย ที่ความจำไม่แย่นักและรับรู้ว่าตนเองป่วย สมาธิไม่อยู่กับเนื้อกับตัว คิดว่าตนมีปัญหาความจำเพราะจำได้ว่าตนจำไม่ได้ เห็นภาพที่คนอื่นบอกว่าไม่มีจริง แถมยังอาจจะมีปัญญาในการเคลื่อนไหว ย่อมมีความเครียดวิตกกังวลในชีวิตของตนตามมา ดังนั้น ความเข้าใจในตัวโรคสำหรับผู้ดูแล เพื่อให้สามารถดูแล อยู่และให้กำลังใจกับผู้ป่วยจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก

 

 

อ้างอิง

  1. National Institute of Ageing (online image). Related Dementia: What is Lewy Body Dementia [Updated 2017 Aug 9. cited 2017 Aug 10]. Available from: https://www.nia.nih.gov/health/what-lewy-body-dementia
  2. Budson AE, Kowall NW. The handbook of alzheimer's disease and other dementias. Chichester, West Sussex, UK: Wiley-Blackwell; 2014
  3. Youtube (online video). Report: Robin Williams had Lewy body dementia.2014 [cited 2017 Aug 8]. Available from https://youtu.be/BiLWPwqb3MY 
บทความที่เกี่ยวข้อง