กลับก่อนหน้านี้
โรคอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์เป็นอีกโรคหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการหลงลืมจากสมองเสื่อม โรคนี้เริ่มจากมี อาการน้อยๆ เมื่อเวลาผ่านไปโรคก็จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ที่เป็นเช่นนี้เพราะมีเซลล์ประสาทในสมองเปลี่ยนไปและทำให้เซลล์สมองตายไปเป็นจำนวนมาก ผลที่ตามมาคือความสามารถในการจดจำและการคิดอย่างเน้นเหตุผลลดน้อยลง แพทย์ยังไม่ทราบสาเหตุของโรคนี้อย่างแน่ชัด ทราบแต่ว่าโรคสมองเสื่อมนี้มักจะเกิดขึ้นกับผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป

 

ครึ่งหนึ่งของผู้ที่อายุ 85 ปีขึ้นไปอาจป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ แต่อย่างไรก็ตามโรคอัลไซเมอร์ไม่ใช่อาการปกติทั่วไปของความชรา ผู้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมตอนแรกเริ่มจะมีอาการของการขี้หลงขี้ลืม ต่อมาก็จะหลงลืมมากขึ้น เริ่มคิดอะไรไม่ค่อยออกและค่อยๆ พัฒนาเป็นการดำเนินชีวิตประจำวันไม่ค่อยได้เช่น การออกไปซื้อของ ขับรถ ทำอาหาร หรือแม้แต่บางครั้งพูดคุยกันก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง เมื่อโรคดำเนินไปเรื่อยๆ ร้ายแรงยิ่งขึ้นผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมจึงต้องมีที่พึ่ง มีผู้ให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาเช่น ป้อนข้าว อาบน้ำ ฯลฯ

บทความที่เกี่ยวข้อง