กลับก่อนหน้านี้
ภาวะสมองขาดเลือด

เมื่อคนมีอายุมากขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดทั่วตัวมากบ้างน้อยบ้างตามแต่พันธุกรรม อาหารการกินและพฤติกรรมของผู้นั้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา การเปลี่นแปลงนี้จะมากหรือน้อยจะต่างกันไปแต่ละคน การเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดขรุขระไม่เรียบและตีบลง หลอดเลือดที่ตีบนี้จะเป็นไปทั่วตัวและถ้าตีบมากจะทำให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ เหล่านั้นไม่สมบูรณ์ ถ้าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่สมบูรณ์จะทำให้สมองไม่สมบูรณ์จะทำให้สมองขาดเลือด เนื้อสมองบางส่วนจะค่อยๆ ตายไปทำให้ความสามารถของสมองลดลง

 

บางครั้งเกิดการตีบตันของเส้นเลือดใหญ่ในสมอง ทำให้ผู้ป่วยแขนขาไม่มีแรง ที่รู้จักกันดีว่าเป็นอัมพาต อัมพฤกษ์ การรู้สึกตัวอาจจะลดลงร่วมกับมีลักษณะสมองเสื่อม อย่างนี้ถือว่าเป็นสมองเสื่อมจากหลอดเลือดสมอง ซึ่งจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เหล่านี้ได้แก่ เป็นโรคความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่ เป็นเบาหวาน อ้วน (น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนด)

 

สมองเสื่อมจากหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศที่กำลังพัฒนา เกิดจากการกินอาหารที่มีปริมาณและชนิดไขมันที่ไม่เหมาะสม ร่วมกับการใช้ชีวิตสะดวกสบาย ขาดการออกกำลังกาย ทำให้อ้วน เป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ดี จนในที่สุดหลอดเลือดแดงเสียไป

 

สมองเสื่อมจากหลอดเลือดสมองนี้เป็นส่วนที่สำคัญเพราะเป็นสิ่งที่ป้องกันได้ จากการดูแลตนเองอย่างเหมาะสม ตั้งแต่วัยหนุ่มสาว และวัยกลางคน

บทความที่เกี่ยวข้อง