กลับก่อนหน้านี้
อาการสมองเสื่อมที่รักษาได้

สมองเสื่อมบางประเภทก็รักษาได้

 

แม้สมองเสื่อมส่วนมากจะรักษาไม่ได้ แต่ก็ยังมีภาวะสมองเสื่อมจากสาเหตุบางอย่างรักษาให้กลับมาดีอย่างเดิมหรืออาจจะทำให้โรคไม่เป็นมากขึ้นได้ (ประมาณ 1 ใน 10) แต่ ทั้งนี้ผู้ป่วยจะต้องได้รับการรักษาอย่างเร็วที่สุดเพื่อใหม่ให้ความเสียหายของสมองนั้นลุกลามจนไม่อาจกู้คืนได้ 

สมองเสื่อมที่รักษาได้หรือช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการที่ดีขึ้นมาได้มักจะเป็นสมองเสื่อมจากสาเหตุดังนี้

 

1. เกิดจากการทำงานของต่อมไร้ท่อผิดปกติไป โดยเฉพาะต่อมทัยรอยด์

2. เกิดจากการขาดสารอาหาร เช่น วิตามินบี 12, วิตามินบี 1

3. เกิดจากช่องในสมองขยายใหญ่เนื่องจากน้ำเลี้ยงสมองคั่ง

4. เกิดจากการได้รับยาหรือสารที่มีผลต่อการทำงานของสมอง

 

ทั้ง 4 กลุ่มใหญ่ๆ นี้เป็นกลุ่มที่แพทย์อาจจะช่วยให้ผู้ป่วยกลับมามีอาการดีขึ้นได้ หลังจากให้การรักษาผู้ป่วยจะอาการดีขึ้นหรืออย่างน้อยก็คงที่ไม่เลวลง ส่วนสมองเสื่อมที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น ที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมอง จากการกระทบกระแทกกระเทือนหรือจากการติดเชื้อ ไม่อาจรักษาให้หายได้ การให้ยาบางชนิดอาจจะทำให้อาการของผู้ป่วยทรุดช้าลงแต่ไม่สามารถหยุดยั้งหรือทำให้หายได้

บทความที่เกี่ยวข้อง