กลับก่อนหน้านี้
การวินิจฉัย

จะทราบได้อย่างไรว่าขี้ลืม (ธรรมดา ๆ) หรือโรคสมองเสื่อม ????

 

เมื่อผู้ป่วยหรือญาติรู้สึกว่ามีความจำผิดปกติหรือมีพฤติกรรมผิดปกติก็อาจจะนำผู้ป่วยมาปรึกษาแพทย์ แพทย์จะต้องดำเนินการดังนี้

 

1. ซักประวัติ

ประวัติอาการของผู้ป่วยจะช่วยให้แพทย์สามารถทราบได้ว่าผู้ป่วยนั้นเป็นสมองเสื่อมจริงหรือไม่และถ้าใช่น่าจะเป็นสมองเสื่อมจากสาเหตุอะไร แพทย์จะซักเกี่ยวกับ
-ระยะเวลาที่มีอาการช้าเร็ว
-ลักษณะการเดิน
-อาการร่วมอื่น ๆ เช่น มีไข้ เป็นลม หอบ เป็นต้น
- ลักษณะการดำเนินชีวิต
-ประวัติการดำเนินชีวิต
-ประวัติการบาดเจ็บทางสมอง
-ลักษณะอาหารการกิน การใช้ยา
-โรคประจำตัวต่าง ๆ โรคที่เป็นพันธุกรรมตกทอดมาในครอบครัว อัมพาต อัมพฤกษ์

 

2. ตรวจร่างกาย

แพทย์จะตรวจดูถึงความผิดปกติที่อยู่ในระบบต่าง ๆ ในร่างกาย และจะต้องตรวจระบบของสมองด้วย

 

3. การทดสอบสมรรถภาพของสมอง

แพทย์จะให้ผู้ป่วยตอบคำถามหลายๆอย่างเพื่อที่จะดูว่าสิ่งที่ผู้ป่วยบ่นว่าลืมนั้นเป็นอาการที่พบได้ในคนทั่วๆไปหรือมีลักษณะแนวโน้มว่าจะเป็นสมองเสื่อมผู้ป่วยจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับเวลา สถานที่ที่อยู่สิ่งแวดล้อมต่างๆอาจจะให้มีการจำของบางอย่างแล้วถามซ้ำทีหลัง อาจจะให้ผู้ป่วยทำกิจกรรมบางอย่างให้ผู้ทดสอบดู เช่นให้วาดรูปให้เขียนนาฬิกาหรือให้บวกเลขลบเลข เป็นต้น เพื่อดูว่าสมองยังทำงานได้ตามปกติหรือไม่

 

4. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ตรวจเลือด) และเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง

เนื่องจากสาเหตุสมองเสื่อมเป็นได้จากหลายประการ อาจจะเกิดจากความผิดปกติแปรปรวนของระบบเมตาโบลิกของร่างกายเราจึงต้องเจาะเลือดเพื่อดูว่าผู้ป่วยมีปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นหรือไม่ และการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อที่จะดูว่าผู้ป่วยมีเนื้องอกหรือความผิดปกติอื่นๆอยู่หรือไม่หรือมีลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยเคยมีปัญหาหลอดเลือดในสมองตีบหรืออุดตันมาก่อนจึงทำให้เกิดเนื้อสมองเป็นหย่อมๆ


ซึ่งทั้งหมดนี้มาประกอบรวมกันแล้วแพทย์ก็สามารถจะให้คำตอบได้เป็นแนวทางว่าผู้ป่วยเป็นสมองเสื่อมหรือไม่ ถ้าเป็นน่าจะมีสาเหตุมาจากอะไร