กลับก่อนหน้านี้
สมองเสื่อมป้องกันได้อย่างไร

3 ขั้นตอนในการดูแลรักษาและพัฒนาสมอง เพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อม

 

ขั้นพื้นฐาน

 • ระบบไหลเวียนเลือดดี
 • ออกซิเจน พลังงาน สารอาหารพอเหมาะ
 • น้ำหนักตัวและปริมาณไขมันในตัวไม่เกิน
 • ไม่มีเชื้อโรคแฝง

 

ขั้นกลาง

 • รักสุขภาพ ละเลี่ยงสิ่งที่ทำลายสมอง
 • จิตเบิกบาน เจือจานผู้อื่น มอบคืนสังคม
 • ชื่นชมคนดี มีส่วนในกิจกรรม

 

ขั้นสูง

ฝึกเพื่อจำได้ ฝึกเพื่อลดสนิมในสมอง

 • ตั้งใจจำ
 • ทำเลขไม่ยากมาก
 • เทคนิคการจำ
 • เกมส์ต่างๆ
 • ทำการทบทวน
 • นิวโรบิคเอ็กเซอร์ไซด์
บทความที่เกี่ยวข้อง